@^^มิคาอิลเริ่มไปประเมินเพื่อเข้าเรียนที่ศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง@^^Mikail's Pretest For School^^@

Ingredients

  • 20 - 31 Oct
  • 2 สัปดาห์ ก็มีฝึกให้มิคาอิลทดสอบทำเยอะมากๆ
  • (มามาไม่ได้หยุดอยู่นิ่งๆ เลย)
  • 2 ห้องครูแจ้ว
  • 8 คน เอนทรี่หน้าจะมาเล่าเรื่องมิคาอิลขึ้นคลาสเรียนวันแรก

Instructions

Comments

Log in or Register to write a comment.